Ni ddylem setlo i lenwi'r bylchau pan mae dyfodol plant yn y fantol.

Yn 2016, dechreuodd Ysgol Bod Alaw ym Mae Colwyn deimlo effaith toriadau i ariannu ysgolion gan San Steffan. Roeddent yn lleihau'n sylweddol yr hyn y gallai'r ysgol ei fforddio ar gyfer y plant.

Mae Gareth Hughes yn gynorthwyydd addysgu lefel uwch yn Ysgol Bod Alaw. Mae’n gwybod yn union yr effaith mae toriadau i ariannu ysgolion yn ei gael ar ei ddisgyblion.

Yn gyntaf nid oedd gennym ddigon o arian ar gyfer adnoddau sylfaenol. Roedd hyd yn oed papur a phensiliau yn brin. Yna roedd swyddi fel fy un i, sy’n sicrhau bod pob plentyn mewn dosbarth yn gwneud cynnydd, yn y fantol. Rwyf wedi gweld llawer o gydweithwyr yn colli eu swyddi ers hynny. Ac mae’n gwaethygu.

Mae ariannu ysgolion yng Nghymru wedi gostwng 5% ers 2010. Os nad yw Llywodraeth y DU yn ymrwymo digon o arian ar gyfer addysg, mae’r toriadau yn mynd i waethygu. Bydd hyd yn oed mwy o ysgolion ar draws y wlad mewn perygl.

Mae staff yn camu mewn i lenwi’r bylchau ble y gallant. Maen nhw’n ei wneud oherwydd eu bod yn poeni’n fawr am y plant. Ond ni ddylem setlo i lenwi’r bylchau pan mae dyfodol plant yn y fantol.

Mae’n syml iawn. Mae rhieni’n disgwyl i ysgolion yng Nghymru gael eu hariannu’n briodol. Mae angen i ni anfon neges i San Steffan.