Mae penaethiaid ledled Cymru wedi bod yn seinio'r larwm ers misoedd

Mae Jane Jenkins wedi bod yn bennaeth yn Ysgol Gynradd Moorland am 11 mlynedd. Eleni derbyniodd ei hysgol newyddion dinistriol. Mae cyllideb Moorland Primary yn wynebu diffyg arian annisgwyl o £ 300,000.

Nid Jane yw’r unig un. Mae penaethiaid ledled Cymru yn cael cyllideb nad yw’n hyd yn oed cyfarfod costau ysgol. Mae 64% o ysgolion yng Nghymru wedi dioddef toriadau i ariannu y pen o San Steffan.

Bob dydd mae penaethiaid fel Jane yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd – penderfyniadau ynghylch pa adnoddau sylfaenol y gallant eu fforddio, a pha staff fydd yn cael lleihau eu horiau oherwydd nad oes digon o arian.

Ddim yn gallu rhoi’r hyn sydd ei angen ar y plant – mae’n dorcalonnus. Ac yn amlwg yn anghywir. Nid yw erioed wedi bod mor anodd nag ydyw nawr.

Nid oes dim yn bwysicach na dyfodol ein plant a’n pobl ifanc. Os bydd toriadau i ysgolion yn parhau ar y gyfradd hon, bydd mwy o ysgolion mewn perygl o bwysau ariannol sy’n bygwth effeithio addysg plant Cymru.

Mae rhieni, athrawon ac arweinwyr ysgol yn sefyll gyda’i gilydd i fynnu bod y Canghellor, Philip Hammond a San Steffan yn gwrthdroi’r toriadau i ariannu ysgolion