Mewn niferoedd digynsail, mae penaethiaid, athrawon, staff cynorthwyo a rhieni wedi pledio gyda'r Llywodraeth i gydnabod y realiti ar lawr gwlad ac i weithredu.

Y mae Dai Edwards yn bennaeth Cymraeg mewn ysgol yn Sir y Fflint. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae wedi gweld cyllidebau ysgolion yn cael eu gwasgu i'r pwynt lle nad oes fawr ddim byd ar ôl.

Ers blynyddoedd, mae San Steffan wedi methu ag ymrwymo ariannu priodol i ysgolion ledled y DU. Mae ysgolion Cymru wedi colli allan ar £58.9m ers 2015.

Oherwydd toriadau o San Steffan, mae ysgolion ledled Cymru yn gorfod cwtogi ar adnoddau, pynciau a staff.

Mae nifer y diswyddiadau yr wyf wedi’u gweld yn ddigynsail. Nid ein hathrawon a’n cynorthwywyr dysgu yn unig yw hyn. Rydym hefyd wedi cael ein gorfodi i gwtogi ar y cwricwlwm. Mae’n cael effaith negyddol ar y plant a faint o gefnogaeth maent yn ei dderbyn.

Mae Dai yn lleisio’n bryderon gan fod toriadau i ysgolion yn erydu cyfleoedd bywyd ein pobl ifanc bob wythnos.

Yng Nghymru, mae rhieni yn disgwyl i’w plant gael pob cyfle i gyrraedd eu potensial. Ond i wneud hynny, mae angen ariannu priodol ar ysgolion.

Rhaid i San Steffan ymrwymo i ariannu ysgolion yng Nghymru yn briodol a sicrhau y gallant oll ddarparu’r addysg y mae ein plant yn ei haeddu.